Home / Tài liệu

Tài liệu

eBook Đầu Tư Tài Chính (Investments) Pdf Review

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Bạn muốn được tự do, bạn muốn thoải mái trong cuộc sống thường nhật và không phải trả lời bất cứ ai! Bạn khao khát có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh những người thân yêu của mình mà vẫn có thu nhập để nuôi …

Read More »

Tài liệu Nhập môn chứng khoán cho người mới bắt đầu Pdf

Tài liệu Nhập môn chứng khoán cho người mới bắt đầu Mục Lục: Bài 1…………………………………………………………………………………………………. 3 Bài 2. Giới thiệu về Cổ phiếu………………………………………………………………. 9 Bài 3. Giới thiệu trái phiếu…………………………………………………………………. 17 Bài 4. Các công cụ phái sinh…………………………………………………………….. 27 Bài 5. Phát hành CK lần đầu ra công chúng (IPO)………………………………. …

Read More »