Home / Kiến thức căn bản / Các khái niệm / Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp hay lãi gộp (tiếng Anh: Gross Profit) là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty.

Ý nghĩa:

– Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng lao động và vật tư của họ trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

– Số liệu tính toán lợi nhuận gộp chỉ xem xét chi phí biến đổi, nghĩa là chi phí dao động theo mức sản lượng, chẳng hạn như:

+ Nguyên vật liệu

+ Lao động trực tiếp

+ Hoa hồng cho nhân viên bán hàng

+ Phí thẻ tín dụng khi mua hàng của khách hàng

+ Thiết bị

+ Phí vận chuyển

Công thức tính:

Các khoản khấu trừ khác nhau (và các chỉ số tương ứng của chúng) từ doanh thu thuần đến thu nhập ròng như sau:

Doanh thu thuần = tổng doanh thu – (chiết khấu khách hàng + lãi + phụ cấp)
Lợi nhuận gộp = doanh thu thuần – giá vốn hàng bán
Tỷ suất lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp / doanh thu thuần)× 100%.
Lợi nhuận hoạt động = tổng lợi nhuận – tổng chi phí hoạt động
Thu nhập ròng (hoặc Lợi nhuận ròng)lợi nhuận hoạt động – thuế – lãi

(Lưu ý: Chi phí bán hàng được tính khác nhau đối với doanh nghiệp bán hàng so với nhà sản xuất.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *