Home / Kiến thức căn bản

Kiến thức căn bản

So sánh nền tảng công nghệ Polkadot và Cosmos

So sánh giữa 2 nền tảng smart contract Polkadot và Cosmos Xem thêm: Các đồng coin thuộc hệ sinh thái DOT Hệ sinh thái Cosmos [𝐒𝐨 𝐬𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐏𝐨𝐥𝐤𝐚𝐝𝐨𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐨𝐬] ————————— Blockchain không chỉ có mỗi Bitcoin và Ethereum (dù chúng là hai blockchain nổi tiếng nhất), nó …

Read More »