Home / Kiến thức căn bản

Kiến thức căn bản

ETF trong đầu tư coin, chứng khoán, forex là gì?

Khi đầu tư vào thị trường crypto, chứng khoán, forex, trader thường chủ yếu quan tâm đến các cặp tiền chính, chứng khoán, kim loại (vàng hoặc bạc), năng lượng, tiền điện tử mà quên mất một sản phẩm hết sức thú vị khác chính là ETF hay quỹ hoán đổi danh mục. ETF …

Read More »