Hợp tác

Xin chào! Nếu bạn đang cần tìm một đối tác và bạn thấy mình phù hợp với những tiêu chí của PTKTCK.COM thì chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng với bạn để mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Một số tiêu chí khi hợp tác

Ưu tiên những đối tác:

Ưu tiên những đối tác liên quan đến Đầu tư tài chính, Chứng Khoán:

Những bên không hợp tác:

Mang nội dung bạo lực, khiêu dâm, lừa đảo, nội dung không tin cậy…

Các hình thức hợp tác

  • Đăng tài liệu có gắn thông tin của bạn vào tài liệu như: Số điện thoại, trang web, Logo thương hiệu…
  • Đặt bài viết
  • Đặt Banner quảng cáo: Đối tác cũng có thể đặt banner, quảng cáo lên trên PTKTCK nếu đáp ứng đủ các tiêu chí ở trên. Quảng cáo có thể ở nhiều dạng và có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau: Ở widget, trong bài viết…

Contact

Nếu bạn thấy phù hợp và muốn hợp tác với PTKTCK thì 2 bên hoàn toàn có thể hợp tác với nhau. Mọi thông tin liên hệ: