Home / Crypto Exchanges / Ví MetaMask

Ví MetaMask

Cách thêm mạng FUSION Network (FSN) mainnet vào ví Metamask

Hướng dẫn cách thêm mạng FUSION Network mainet vào ví Metamask. Bước 1: Click vào biểu tượng Avatar rồi Vào cài đặt Bạn bấm vào tài khoản (góc phải trên cùng) sau đó chọn Setting (cài đặt) và Network (mạng lưới). Bước 2: Chọn: Add network (thêm mạng) và bắt đầu điền như hướng …

Read More »