Home / Crypto Exchanges / Ví MetaMask / Cách thêm Hoo Chain Network (HSC) mainnet vào ví Metamask

Cách thêm Hoo Chain Network (HSC) mainnet vào ví Metamask

Hướng dẫn cách thêm mạng Hoo Chain Network mainet vào ví Metamask.

Bước 1: Click vào biểu tượng Avatar rồi Vào cài đặt
Bạn bấm vào tài khoản (góc phải trên cùng) sau đó chọn Setting (cài đặt)Network (mạng lưới).

Bước 2: Chọn: Add network (thêm mạng) và bắt đầu điền như hướng dẫn phía dưới:

Network Name: HSC-MAIN
New RPC URL: https://http-mainnet.hoosmartchain.com
ChainID: 70
Symbol: HOO
Block Explorer URL: https://hscscan.com

Bước 3: Nhấn Lưu và chúc mừng bạn đã làm xong

Tham gia cộng đồng PTKTCK để nhận tin mới nhất:

Danh sách các sàn giao dịch Coin phổ biến