Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett Pdf

 

Sách: Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett
Tác giả: David Clark, Mary Buffett

Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett là quyển sách được 4.2 sao (cao nhất là mức 5) ở trên trang mua bán trực tuyến lớn Amazon.com, Đây là một quyển sách rất thú vị đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu tìm hiểu về báo cáo tài chính của một công ty, các khái niệm khô khan về báo cáo tài chính được trình bày một cách sinh động và thú vị.

Báo cáo tài chính là nơi trình bày tổng quát nhất tình hình tài chính của doanh nghiệp, là nơi ta có thể đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho việc giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng vốn và tiền vay của doanh nghiệp, còn là căn cứ vô cùng quan trọng tiết lộ cho chúng ta các vấn đề của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, các nhà đầu tư rất quan tâm chú ý đến báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Nhưng việc phân tích nó không phải là một việc làm thú vị cho lắm.

Với một nhà đầu tư chứng khoán dài hạn, quyển sách sẽ giúp đỡ rất nhiều trong những ngày đầu tiên đầu tư vào chứng khoán. Nó giúp ta tìm ra những công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững một cách đơn giản bằng việc đọc báo cáo tài chính. Khi đã bắt đầu được bước đi đầu tiên của mình, nhà đầu tư tham gia vào giao dịch chứng khoán thực tế với số vốn ít để kiểm nghiệm kiến thức của bản thân. Lúc đó, nhà đầu tư sẽ nhận ra mình còn thiếu điều gì để tự trang bị thêm kiến thức và đầu tư ngày càng hiệu quả hơn.

Đây là nơi Warren Buffett nghiên cứu và tìm ra các công ty tuyệt vời có lợi thế cạnh tranh bền vững, cũng là nơi giúp ông xác định giá trị nội tại của doanh nghiệp để sẵn sàng chi tiền mua lại cổ phần hay thậm chí là cả công ty để kiếm tiền trong nhiều năm.

Một điều ta có thể khẳng định, nhà đầu tư nào đang mong muốn đầu tư chứng khoán dài hạn mà chưa tìm ra cách hiểu một báo cáo tài chính vì chưa biết bắt đầu từ đâu, thì quyển sách sẽ rất đáng giá đặt trên kệ sách chỗ dễ thấy nhất.

Download: PDF

Xem thêm: Tổng hợp tài liệu PTKT Chứng khoán, Trade Coin PDF