Home / Crypto Exchanges / Ví MetaMask / Cách thêm mạng FUSION Network (FSN) mainnet vào ví Metamask

Cách thêm mạng FUSION Network (FSN) mainnet vào ví Metamask

Hướng dẫn cách thêm mạng FUSION Network mainet vào ví Metamask.

Bước 1: Click vào biểu tượng Avatar rồi Vào cài đặt

Bạn bấm vào tài khoản (góc phải trên cùng) sau đó chọn Setting (cài đặt) và Network (mạng lưới).

Bước 2: Chọn: Add network (thêm mạng) và bắt đầu điền như hướng dẫn phía dưới:

Network Name: Fusion Network
New RPC URL: https://mainnet.anyswap.exchange
ChainID: 0x7f93
Symbol: FSN
Block Explorer URL: https://fsnex.com

Bước 3: Nhấn Lưu và chúc mừng anh em đã làm xong

Tham gia cộng đồng PTKTCK để nhận tin mới nhất:

Danh sách các sàn giao dịch Coin phổ biến